ثبت نام دوچرخه هوشمند شهرداری ارومیه
پیش ثبت نام متقاضی استفاده از سیستم هوشمند اشتراک دوچرخه شهرداری ارومیه (سهاد)

توجه : ثبت نام نهایی متقاضی و صدور کارت اشتراک سهاد بعد از فراخوان و اطلاع رسانی توسط شهرداری ارومیه و اخذ مدارک مورد نیاز از درخواست کننده صورت خواهد گرفت.

تکمیل مشخصات فردی

نام  
نام خانوادگی  
نام پدر  
شماره شناسنامه    
کد ملی    
محل صدور  
جنسیت
سال تولد  
سطح تحصیلات

تکمیل آدرس محل سکونت

تلفن همراه    
پست الکترونیکی  
تلفن ثابت    
محله
خیابان اصلی  
خیابان فرعی
کوچه
پلاک
بلوک
طبقه
کد پستی    
شغل
تلفن محل کار
آدرس محل کار